POSLEDNÍ MÍSTA: Přípravná třída pro předškoláky

Na základě poptávky jsme se rozhodli nabídnout rodičům předškoláků přípravnou třídu. Přístup k práci s dětmi bude stejně inovativní, jako je u starších dětí ve ScioŠkole a bude zcela v souladu s našimi přístupy a hodnotami. Posláním přípravné třídy je připravit dítě k plynulému nástupu do 1. třídy.

3. 4. 2024| Eva Svobodová
Blog

 

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Týká se i dětí, jimž byla povinná školní docházka odložena.

 V roce 2024/2025 budeme v přípravné třídě naší ScioŠkoly otevírat maximálně 10 míst. V tuto chvíli již máme většinu obsazenou.

 

Jak se přihlásit do přípravné třídy?

 


 

Přípravná třída

 

  • skupina 10 dětí s jedním průvodcem
  • bude probíhat po-pá v čase 08:30 - 12:00 se zázemím v prostorách školy
  • bude možné využít školní klub před i po výuce (07:00 - 16:30) a stravování ve školní jídelně
  • obsahovou náplní bude čeština a matematika na předškolní úrovni, rozvíjení všeobecného přehledu a samostatnosti, nácvik práce ve skupině a školního režimu v kontextu fungování Scioškoly, minimálně jeden den v týdnu celodenní pobyt venku
  • při vhodných příležitostech zapojení do fungování školy
  • školné bude stejné jako pro žáky školy - info o školném
  • účast v přípravné třídě budeme brát v potaz při výběru dětí do navazujícího ročníku. Není ale garancí toho, že bude dítě přijato

 

Jak se přihlásit do přípravné třídy?

 

Chcete nás lépe poznat?

 

Podejte si nezávaznou předběžnou přihlášku. K ničemu vás nezavazuje. Na jejím základě vás kontaktujeme a domluvíme se spolu na návštěvě školy. Rádi vám ukážeme, jak to u nás chodí.

Předběžná (nezávazná) přihláška