NOVĚ OTEVÍRÁME: Přípravná třída pro předškoláky

Na základě poptávky jsme se rozhodli nabídnout rodičům předškoláčků přípravnou třídu. Přístup k práci s dětmi zůstane inovativní a zcela v souladu s našimi přístupy a hodnotami. Posláním přípravné třídy je připravit dítě k plynulému nástupu do první třídy.

27. 9. 2023| Eva Svobodová
Pripravnakolin24

 

Přípravná třída je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Týká se i dětí, jímž byla povinná školní docházka odložena.

 V roce 2024/2025 budeme v přípravné třídě naší ScioŠkoly otevírat maximálně 10 míst.

 

Jak se přihlásit do přípravné třídy?

 


 

Přípravná třída

 

  • skupina 10 dětí s jedním průvodcem
  • bude probíhat po-pá v čase 08:30 - 12:00 se zázemím v prostorách školy
  • bude možné využít školní klub před i po výuce (07:00 - 16:30) a stravování ve školní jídelně
  • obsahovou náplní bude čeština a matematika na předškolní úrovni, rozvíjení všeobecného přehledu a samostatnosti, nácvik práce ve skupině a školního režimu v kontextu fungování Scioškoly, minimálně jeden den v týdnu celodenní pobyt venku
  • při vhodných příležitostech zapojení do fungování školy
  • školné bude stejné jako pro žáky školy - info o školném
  • účast v přípravné třídě budeme brát v potaz při výběru dětí do navazujícího ročníku. Není ale garancí toho, že bude dítě přijato

 

Jak se přihlásit do přípravné třídy?