Principy ScioŠkol

Vedeme ke svobodě a zodpovědnosti za sebe i za svět

Principy vzdělávání pro budoucnost se roky skloňují v mezinárodních deklaracích i strategiích MŠMT. My je uvádíme do života. Sledujeme rychlý vývoj poznatků pedagogiky a psychologie a na základě našich zkušeností rozvíjíme model vzdělávání, který nám pro 21. století dává největší smysl.

Rozvíjíme kompetence užitečné pro život v neustále se měnícím světě

Takto mohou absolventi ScioŠkol odpovědět na otázku, co je škola naučila.

Pro detail klikni na +

Řídím a poháním své učení (učební autonomie)

Svět bude čím dál složitější a změny budou přicházet rychleji. Proto je a bude nezbytné se učit celý život, zůstat zvídavý/á a mít potěšení z poznávání a současně brát změny jako výzvu a příležitost k učení. Už dnes jsou ve výhodě ti, kdo se rádi učí, rozumí svému učení, umí ho řídit, pohánět, plánovat i reflektovat. Umět se učit to je v 21. století naprostá nezbytnost.

Vybírám si, co (a koho) si pustím do mysli

Informace a jiné vjemy se na nás hrnou ze všech stran. Je jich mnohem víc, než co je náš mozek schopen zvládnout. Hodně jich je zbytečných, mnohé jsou manipulativní, lživé nebo dokonce škodlivé. Ale i zajímavých a užitečných informací je moc. Proto je třeba se naučit mezi nimi aktivně vybírat ty nejdůležitější, nejužitečnější a průběžně filtrovat záplavu těch ostatních. Bez téhle kompetence se v narůstajícím přívalu informací nedá přežít.

Rozumím sám sobě (metakognice)

Pro spokojený život je třeba mít pevné body, něco jistého, stálého. Jedinými trvalými průvodci našich životů jsme my sami. Je třeba, abychom se na sebe mohli vždycky spolehnout, nejen dnes, ale i za 50 let. A to se nám povede, když se naučíme rozumět sami sobě a jak být svými pány. Bez toho se nebudeme umět v proměnlivé a nejisté budoucnosti rozhodovat a ztratíme vnitřní svobodu. Rozumět sám sobě vždy bylo, stále je a čím dál víc bude základem spokojeného života.

Odolávám nejistotě, neúspěchu i stresu (odolnost)

Současnost přináší mnoho nejistoty a stresu. Koronavirus všem ukázal, že to, co jsme pokládali za jisté, se může během pár dnů úplně změnit. Čeká nás složitý a nepředvídatelný svět, budeme se muset rozhodovat pod tlakem, často v nejistotě. Budeme čelit chybám svým i jiných, zažijeme stres, neúspěchy, nepřízeň osudu. Mohou přijít i prudké a zcela nečekané změny, díky kterým dojde i ke zhoršení kvality života. Je třeba se na všudypřítomnou nejistotu připravit, zvyšovat svou odolnost, otužovat se.

Buduji a udržuji dobré vztahy

Doba života bude delší. Bude třeba umět dobře fungovat nejen v dlouhodobých vztazích s rodinou a přáteli, ale také vytvářet a udržovat dobré korektní vztahy se širším okruhem lidí. Třeba ve škole, v práci, se sousedy, v komunitě, na sociálních sítích, se svými oponenty, nebo i s úplně cizími lidmi. Každý přemýšlí a prožívá svět jinak, umí jiné věci, pokud se naučíme dobře vycházet s různými lidmi, můžeme se od každého z nich něco naučit. Dobré vztahy byly, jsou a budou pro plnohodnotný život nezbytné a jejich význam v proměnlivé budoucnosti poroste.

Konám dobro a stavím se zlu (kategorický imperativ)

"Nejvíc se vyplatí, když člověk člověku pomáhá," píše Jan Werich v pohádce Královna koloběžka. A platí i opak, přehlížet nebo tolerovat zlo se nakonec vždy vymstí, i když postavit se zlu vyžaduje často velkou odvahu i osobní oběti. Vést smysluplný život to znamená i být užitečný pro své okolí i pro společnost. Celý život ti bude pomáhat zkušenost, že dobré skutky přinášejí dobrý pocit a že je radost pomáhat ostatním.

Jsem tvůrcem budoucnosti

Každý nese část odpovědnosti za budoucnost světa, každý může přispět k řešení problémů, ať už jsou lokální nebo i globální, malé i velké. A každý by si měl být vědom, že i neúčastí či nezájmem se podílí na podobě budoucnosti. Připravujeme děti budoucnost nejen přijmout a zvládnout, ale také ji aktivně ovlivňovat a spolu-vytvářet. Ať už se bude svět vyvíjet jakkoliv, je povinností každého usilovat o to, aby byl lepší.

Mám život ve svých rukou

Každý člověk chce vést smysluplný, naplněný a spokojený život a plnit si své sny. Těžko můžeme být v životě svobodní, pokud budeme ve vleku náhod osudu, obětí okolností či hříčkou v rukou technologií a umělé inteligence. Proto je důležité umět se svobodně rozhodovat, mít autonomii, zvládat překonávat překážky, dosahovat své cíle, a spoustu dalších věcí, které rozvíjíme skrze všechny naše Sciokompetence. Zkrátka umět si (vždy) najít vlastní cestu jak mít život ve svých rukou.

Chci vědět vše o ScioKompetencích

ScioKompetence pro všechny

Vzdělávání ve ScioŠkolách je založené na osmi ScioKompetencích. Měly by se prolínat vším, co ve školách s dětmi děláme.

Na jejich podrobném uchopení průběžně pracujeme už několik let a zřejmě se na nich bude pracovat neustále. Zde máte příležitost  seznámit se současným stavem. Dokumenty pod odkazem níže jsou tedy v trvalém vývoji.  K němuž můžete přispět i vy, vaše komentáře jsou vítány.

 

Chci vědět vše o ScioKompetencích

 

Skrze krátký dotazník pod odkazem výše získáte přístup čtenáře, ale i komentátora ke ScioKompetencím. Uvítáme vaše komentáře, myšlenky, nápady přímo do dokumentů. Jen tak můžeme ScioKompetence vylepšovat. Podle našich časových možností budeme na komentáře reagovat.

Materiály můžete využívat podle potřeby, kopírovat, tisknout apod. Budete-li je někde dál publikovat, tak prosíme v souladu s  Creative Commons. Uveďte původ. Neužívejte dílo komerčně. Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licence.   

 

Klademe důraz na rozvoj kompetencí... aby naši absolventi zvládli převzít zodpovědnost za své jednání

Schopnost porozumět, zorientovat se, převzít zodpovědnost, rozhodnout se a jednat i v nejisté situaci jsou už dnes ceněné více než neustále zastarávající znalosti. A v budoucnu to bude platit dvojnásob.

Inspirujeme, podporujeme, stimulujeme... aby všichni věděli, proč se učí, a jak na to

Dáváme školákům možnost ovlivňovat co, kdy a jak se budou učit. Vedeme je k zodpovědnosti za vlastní učení. Podporujeme vnitřní motivaci, aby bylo jasné, k čemu jsou které znalosti a dovednosti dobré – a aby jim učení nepřestalo přinášet radost.

Učíme vzájemnému respektu... protože v životě je potřeba umět vycházet s druhými

Fungování kolektivu a školní komunity bereme jako nezbytnou podmínku zdravé školy. Ve ScioŠkole vedeme k respektu k sobě i druhým, rozvíjíme schopnost týmové práce. Pečujeme o udržování dobrých vztahů a pohodové atmosféry.

Vnímáme, že každý jsme jiný... a bereme jako úkol školy naučit se s tím pracovat

Každý máme jiné dovednosti, při učení nám vyhovuje něco trochu jiného. Ve ScioŠkolách dáváme možnost pracovat způsobem, který dětem a studentům nejvíc vyhovuje. Nesnažíme se je všechny nacpat do stejných škatulek, místo toho nasloucháme a podporujeme jejich silné stránky.

Jsme partnerem pro školáky i rodiče... protože škola má být místem, kam se obracíte s důvěrou

Vzdělání a výchova je společná práce všech, nikdo nemá patent na rozum. Udržujeme proto pravidelný kontakt, konzultujeme, a pokud se vyskytnou problémy, otevřeně a společně s dětmi i rodiči hledáme řešení problémů.

Propojujeme školu s každodenním životem... aby vzdělávání dávalo smysl

Škola má být pro život, ne naopak. Podporujeme vzdělávací aktivity mimo školní budovy, zveme do školy inspirativní hosty a řešíme reálné situace, na kterých se učíme nové věci. Klademe důraz na to, aby vzdělávání dávalo smysl v každodenním životě. a aby vše, co se učí, děti uměly v životě uplatnit.

Chcete takovou školu pro vaše dítě?

Podívejte se, jak k nám nastoupit

Hodnoty ScioŠkol

Vedeme děti k hodnotám humanismu, na nichž stojí svobodná demokratická společnost.

OPTIMISMUS
Věříme, že vše se dá změnit k lepšímu, a hlavně věříme, že je možné změnit k lepšímu sám sebe, vyrůst a naučit se cokoliv bude třeba. A totéž předáváme dětem.

ODVAHA
V překážkách vidíme především výzvu a příležitost. Podporujeme odvážná rozhodnutí dětí. Pomáháme jim hledat a rozvíjet jejich schopnosti. Rádi a často zkoušíme nové věci. 

OTEVŘENOST
Otevřenost chápeme jako upřímnost, transparentnost ale i vstřícnost k podnětům, které k nám přicházejí zvnějšku.

SVOBODA
Svoboda je neoddělitelně spojená s odpovědností. Proto se snažíme dávat dětem prostor a svobodu se rozhodovat, učíme je nést za rozhodnutí odpovědnost a poučit se z chyb.

MORÁLKA
Morálka pro nás znamená respektovat druhého člověka a jeho práva, prosazovat dobro a postavit se zlu.

AKTIVITA
Vítáme a podporujeme každou aktivitu dětí (kromě těch, které nerespektují druhé nebo škodí). Škola je místem, kde jde leccos vyzkoušet.

Zajímá vás víc?

Zeptejte se

  info@scioskola.cz

  kontakty (Po–Pá 8–15)

Další naše projekty

ZUŠ ScioArt

ScioEdu - vzdělávání pedagogů

ScioResearch - pedagogický výzkum

ScioKuchyně - školní stravování

Možnost přestupu

Zaujal vás koncept ScioŠkol? Je vaše dítě ve stávající škole nešťastné a chcete, aby chodilo do Scioškoly? Je to snadné. Přestoupit do ScioŠkoly můžete kdykoliv během školního roku. Školy si formality přestupu vyřeší mezi sebou. Podívejte se na informace o průběhu přestupu.

Je ScioŠkola pro vás?

Vaše preference

nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím
nesouhlasímsouhlasím